Home » Training en Coaching » Peter van Vuuren

Peter van Vuuren

PCM trainer en coach

“Gedrag = communicatie”

Dat is wat ik aanvoel & beleef, observeer en analyseer, op coach en adviseer, waarmee ik samen met jou tot actie kom, mee speel en een beeld bij vorm van hoe het anders kan. Omdat gedrag communicatie is en communicatie gedrag, is er zoveel te ontdekken.

Personal Coaching

Met het Process Communication Model ontdekken we hoe jij zelf, je collega’s en je leerlingen energie ervaren. Niet het model werkt, maar jij werkt. En ik werk graag met je mee:

 • Met jou als unieke leerkracht van unieke kinderen die elk door ‘hun eigen bril’ het schoolleven ervaren, hun karaktersterkten laten zien en psychologische behoeften positief dan wel negatief vervullen. Daar heb je vragen over. Elke dag. Ik ook.
 • Met jou als mens omdat je met energie en motivatie je werk wilt doen en elk kind wilt bereiken. Dat is je diepste verlangen. Je zoekt voortdurend de verbinding met jezelf, de leerlingen en hun ouders en je collega’s. Soms lukt dat even niet. Dat overkomt ook mij. Daarom gaan we in gesprek.
 • Met jouw unieke profiel in de hand steun ik je van harte om inzicht te krijgen in je persoonlijkheidshuis, jouw motivatoren, je distress en faalpatronen. We gaan van inzicht naar zelfmanagement en verbinding met jezelf en/of je leerlingen en collega’s. Een boeiend proces waarbij jij werkt en ik met jou in een veilige context.

Trainingen

Wij bieden de driedaagse basistraining, verdiepingstraining en andere teamtrainingen.

Maatwerk

Naast Personal Coaching en Trainingen is maatwerk mogelijk.

Meer informatie vind je op: www.rehobothoz.nl

 

Achtergrond

Als gedrag- en communicatiespecialist ben ik werkzaam in de functie van ambulant begeleider vanuit Rehoboth Dienstverlening te Barneveld. Onze Dienst is verbonden aan reformatorische scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Midden van het landelijke samenwerkingsverband Berséba.

Werkzaamheden:

 • Uitvoering van gedragsarrangementen voor individuele leerlingen, toegekend door het samenwerkingsverband.
 • Coaching van individuele leerkrachten met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften m.b.t. klassenmanagement, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, didactiek en de vertaalslag van psychiatrische diagnoses naar handelingsgericht werken.
 • Personal coaching al dan niet aan de hand van jouw unieke PCM-profiel.
 • Co-teaching bij groepsdynamische programma’s: van inventarisatie tot verbetering en evaluatie.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van visie, beleid en een voorziening gedrag binnen de school in het kader van Passend Onderwijs.
 • Flexibel lidmaatschap ondersteuningsteams basisscholen.
 • Teamscholing en ouderavonden; uiteenlopende onderwerpen in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Coördinatie tweedaagse zomertrainingen voor a.s. brugklasleerlingen.
 • Kwalteitsmedewerker Rehoboth Onderwijs & Zorg: interne auditor SO gedrag.

Ervaringen:

 • Basisonderwijs: groepsleerkracht, remedial teacher, intern begeleider, sociale vaardigheidstrainer en faalangsttrainer.
 • Samenwerkingsverband: sociale vaardigheidstrainer en faalangsttrainer.
 • Speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs cluster 4: groepsleerkracht en mentoraat.
 • Ervaringsdeskundige: begeleiding van kinderen en jongeren met complexe psychiatrische diagnoses in school, kerkelijk jeugdwerk en gezin.

Expertises:

 • Gespecialiseerd Leraar Primair Onderwijs
 • Gedragsspecialist Primair Onderwijs
 • Interne & Ambulante Begeleider Primair Onderwijs
 • Sociale vaardigheidstrainer & Faalangsttrainer
 • Auditor, kwaliteitsmedewerker
 • Coach A, schoolloopbaanbegeleider
 • Coach kernreflectie Dr. F. Korthagen
 • School Video Interactie Begeleider
 • Certified Coach Process Communication Model
 • Certified Trainer Process Communication Model