Home » Process Communication Model® » Process Communication in het onderwijs

Process Communication in het onderwijs

Bereik iedere leerling in jouw klas

De uitdaging voor iedere leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Zonder aansluiting ofwel effectieve communicatie heb je geen of weinig resultaat! Het Process Communication Model® geeft handvatten om bij jezelf en bij anderen te observeren of je je veilig voelt of bedreigd en het geeft handvatten om écht contact te maken, plezier te hebben en optimale leerresultaten te bereiken.   

Een leerkracht van groep 5, vertelt: “Vandaag had ik weer een gigantische aanvaring met Floor. Ze kletste met haar achterbuurvrouw, terwijl ze zelfstandig moest werken. Ik heb haar al zo vaak gewaarschuwd. Het lijkt niet te helpen. Ik begrijp het niet. De leerkracht die haar vorig jaar in de klas had, gaf aan dat het juist heel goed ging met Floor. Ze werkte toen hard, haalde nota bene hoge cijfers en bij mij is ze niet aan het werk te krijgen en haalt ze vaak onvoldoendes. Haar vorige leerkracht bleek geen enkel probleem met haar te hebben. Maar ja, hij had toen wel problemen met Rob die constant de sfeer in de klas verpestte en daar heb ik weer geen kind aan. 
Hoe kan dat toch? 
Het kost zoveel energie, die kinderen waar ik geen grip op krijg. Collega’s zeggen vaak “ach joh, dat hoort er bij!” Maar ik zou nu echt wel eens willen weten wat ik kan doen om ook de “Floors” in mijn klas te bereiken. Het is op zich een leuk spontaan kind.”

Met Process Communication bereik je de “Floors”, de “Robs” en alle andere kinderen. Je vergroot jouw invloed op contact met alle leerlingen in de klas. Je krijg zicht op effectief gedrag en ook leer je negatief gedrag begrijpen en om te zetten in positieve interacties. Je ontdekt hoe je al jouw leerlingen kunt motiveren en onderwijs kunt bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften in de klas. Zo versterk je jezelf en lever je een concrete bijdrage aan een positieve leeromgeving. Omdat je weet wat werkt voor jou en jouw leerlingen. Lees er meer over in deze blog van Jelte van der Kooi.

Het Process Communication Model® zet je in bij:

 • Creëren van een sociaal veilige leeromgeving
 • Verbinding maken met alle leerlingen in je klas
 • Plezier in leren stimuleren
 • Omgaan met verschillen tussen leerlingen
 • Pestgedrag in de kiem aanpakken
 • Diversiteit in je lessen brengen
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoals hoogbegaafdheid
 • Vroegtijdig schoolverlaten minimaliseren
 • Creëren van effectief en plezierig klassenmanagement
 • Analyseren en opstellen van handelingsplannen

Het resultaat

 • Leerlingen die zich prettig voelen en ‘open’ staan om te leren
 • Leerkrachten die minder stress ervaren
 • Leerkrachten die elkaars kwaliteiten waarderen en benutten
 • Effectiever pedagogisch klimaat
 • Verhoogd leerplezier 
 • Betere schoolprestaties
 • Minder ziekteverzuim
 • Minder schooluitval
 • Beter contact met ouders/verzorgers

Wil je zien hoe leren vanuit verbinding en respect voor elkaars verschillen in de praktijk er uit kan zien, bekijk dan de minidocumentaire over de Amerikaanse MUSE school.