Home » Agenda » PCM Basistraining

PCM Basistraining

Nieuwe uitdagingen, nieuwe talenten

Er wordt tegenwoordig steeds vaker samengewerkt in diverse teams in tijdelijk, vast of projectmatig verband. De tijd om een goed team te creëren is steeds beperkter, terwijl het succes van een project of organisatie grotendeels afhangt van de kwaliteit van de samenwerking en communicatie. Mensen zijn nog steeds de meest waardevolle en bepalende factor voor het succes van een organisatie. Mannen en vrouwen, die door hun talenten, training, ervaring en met name hun persoonlijkheid een organisatie maken tot wat ze is.

De moderne manager inspireert en stelt doelen die zin geven aan het werk. Hij of zij verbindt een team op zo’nmanier dat elk individu maximaal tot zijn recht komt en is zich bewust van het effect dat mogelijke spanningen en stress kunnen hebben op de werkvloer. Zelfinzicht, zelfsturing en inzicht in de ander zijn de sleutels om hier op een goede manier op in te spelen. Het Process Communication Model® (PCM) is een praktisch model om dit snel en effectief te leren en toe te passen.

Met PCM krijgt u:

  • Inzicht in de achtergrond van uw eigen gedrag en dat van anderen en in de communicatiepatronen van teams.
  • Een manier om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van anderen, waardoor u sterkere relaties kunt opbouwen.
  • Plezier en variatie in de omgang met uw omgeving.
  • Een heldere en duidelijke visie op hoe communicatie effectiever ingezet kan worden in (werk)relaties.
  • Een effectieve methode om concrete resultaten te behalen.
  • Een mogelijkheid om te reflecteren op uw eigen persoonlijkheid en die van anderen.

Geinteresseerd? Meld je nu aan voor een van de PCM trainingen via paulvanlummel@compaengroep.nl