Home » Agenda » 3-daagse PCM Basistraining

3-daagse PCM Basistraining

We ervaren het allemaal wel eens. We praten met elkaar, maar begrijpen elkaar niet altijd. Hierdoor voelen we ons soms onbegrepen of gefrustreerd. Gevolg; we verliezen onze motivatie, raken sneller geïrriteerd en presteren minder. Hoe komt het dat we met de één direct een klik hebben terwijl het met de ander soms zoveel moeite kost om effectief te communiceren?

Tijdens de 3-daagse PCM-Basistraining krijg je inzicht in:
•    Hoe je van nature communiceert
•    Wat jouw persoonlijke knelpunten zijn en 
•    Hoe je de opgedane kennis kunt vertalen naar het op een eenvoudige en doeltreffende manier realiseren van een prettige en effectieve communicatie.

Effectiever samenwerken, met meer energie, plezier en resultaat! Door inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheidsprofiel leer je kenmerkend gedrag bij jezelf en anderen om te zetten in iets positiefs.


Het Process Communication Model® is een gedrags- en communicatiemodel dat je leert observeren en inzicht geeft in: eigen gedrag, psychologische behoeften, voorkeursstijlen en het gedrag en de wijze van communiceren van anderen, het waarom en het voorkomen van conflicten, stress en miscommunicatie.

Na deze PCM-Basistraining heb je:
•    Meer kennis van de verschillende persoonlijkheidstypen, communicatie-, interactie- / managementstijlen en stresspatronen. 
•    Inzicht in eigen gedrag en communicatievoorkeuren om van daaruit jezelf en anderen beter te kunnen begrijpen en benaderen. 
•    Concrete handvatten om met lastige situaties om te gaan, stressgedrag te herkennen, er effectief op te reageren
•    Hoe je krachtig een boodschap kunt overbrengen door echt contact te maken. 
•    De vaardigheid om andere persoonlijkheidstypen en stresspatronen te herkennen en hierop te anticiperen. 
•    Waardoor je in staat bent sterkere relaties op te bouwen en een positieve impuls te geven aan samenwerking en resultaat.

Vind je het waardevol om inzichten en handvatten te krijgen die bijdragen aan effectiever samenwerken met meer werkplezier, krachtiger leiderschap, minder stress, succesvolle (klant-) gesprekken?

Meer weten?

Schrijf je dan in voor de 3-daagse basistraining! 
Na ongeveer 6 weken krijg je de mogelijkheid om in een 1-op-1 gesprek scherpte te krijgen over ervaringen in de praktijk en een verdieping op jouw persoonlijke profiel.
Minimaal 4 en maximaal 5 deelnemers.


Karin Roos maakte in 2013 voor het eerst kennis met PCM® vanuit haar functie als programmamanager. Sinds 2015 begeleidt zij als coach werkenden op stressreductie en loopbaanvraagstukken (Nobco gecertificeerd). 80% van alle problemen in organisaties ontstaan door miscommunicatie. Miscommunicatie is vaak de oorzaak van stress bij individuen, omzetverlies in de organisatie, conflict en verzuim. Karin traint en coacht individuen en teams in het inzicht in, voorkomen van en het oplossen van miscommunicatie. Met meer plezier, samen meer bereiken, dat is haar doel!